Officials

President  

Dr Bachi Hathiram, Mumbai
Phone: 9004051418
bachi.hathiram@gmail.com

Hony Secretary

Dr. Ajay Jain, Delhi
Phone: 9871467637
drajayjain@hotmail.com

Hony Treasurer 

Dr. Sanjeev Arora, Delhi
Phone: 9891937556
sanjeevaroraent@gmail.com

President (elect)       Dr. Rohit Sharma, Bareilly
Vice President.         Dr Gaurav Gupta, Bikaner
Joint Secretary         Dr Vicky Khattar, Mumbai
Past President          Dr Atul Jain, Delhi

Zonal Coordinator 

North  Dr. Anuragini Gupta, Chandigarh
East    Dr. Shantanu Panja, Kolkatta 
West   Dr Hetal Patel, Mumbai
South Dr Rajinigandh, Madurai


Governing body members
                
               1.  Dr Geeta Solanki (Bikaner)

               2. Dr A S Maan (Amritsar)

               3. Dr Vijay Rangachari (Bengaluru)

               4. Dr Monish Saroch (Tanda)

               5. Dr Roopa Vedantam (Vellore)

               6. Dr Swapan Kumar Sarkar (Delhi)

               7. Dr Vikram Khanna (Mumbai)

               8. Dr Neelima Gupta (Delhi)

               9. Dr Shruti Baruah (Guwahati)

               10. Dr Adesh Saxena (Rewari)

    Nominated member

              1 Dr. Raman Sharma (Mumbai)

              2. Dr. Milind Navalakhe  (Mumbai)

Chairman Editorial Board

Dr Sanjay Sood, Delhi

Editor in chief 

Dr. Ashok Gupta, Chandigarh

Editorial Board Members 

Dr Karan Sharma, Amritsar
Dr Mohnish Grover, Jaipur
Dr Ravi Meher, Delhi
Dr Divya Aggarwal, Delhi

Website Editor

Dr. Rahul Aggarwal (Delhi)

        

Total Pageviews